loader

Kullanım Şartları

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi SFC Yazılım Teknolojileri ile www.sonlogger.com adresinde yer alan SİTE veya Sonlogger Akıllı Log analizi ve Anamoli Tespiti ÜRÜNÜNÜ kullanan ve SİTE’yi kullanan KULLANICILAR ve SİTE üzerinden üyelik oluşturan ÜYELER arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. SİTE'de sunulan hizmetler SFC SFC Yazılım Teknolojileri LTD. ŞTİ. (bundan böyle SFC olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi SFC olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi SFC’ ye aittir.
ÜYE: SFC’ den ürün / hizmet alımı yapmak isteyen veya almış olan, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, SFC tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir.ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilirler. "Üye / kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye / kullanıcı adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.
KULLANICI: SFC web sitesilerini ziyaret eden kişidir.
ÜRÜN:SFC şirketi tarafından geliştirilen, ÜYE'ler tarafından satın alınan Sonlogger Akıllı Log analizi ve Anamoli Tespiti yazılımı.
LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitelerine, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, içeriğene geçiş sağlayan, diğer sayfalaraerişmesini sağlayan bağlatılardır. Yazısal, işitsel ver görsel imgeler; SİTE'de veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan ve dışarıdan erişime açık olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsellerdir.
KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kullanıcı adı, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, ÜRÜN üzerinden paylaşmış olduğu log kayıt verileridir.
HİZMET KAPSAMI
SFC’ nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
SFC, ÜRÜN üzerinden sunacağı hizmet kapsamı Log verilerinin analizi ve anamoli tespitidir. Bunların yanında ürünün özellikleri ve sunulan hizmetler saklı olup, hizmetlere ve özelliklere ilişkin yapılacağı değişiklikler SİTE'de yayınlamasıyla yürürlülüğe koymuş addedilir.
GENEL HÜKÜMLER
SFC SİTE üzerinden, kendi kontrolünde olan / olmayan ve üçüncü kişilerin sahip olduğu web SİTElerine başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere hizmetlere daha çabuk ve kolay erişim kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişileri desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgiler, herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Verilen linkler ile erişilen / gösterilen siteler hakkında SFC sorumlu tutulamaz.
SFC, SİTE nin içeriği hakkında mevcut olan ve yayınlanan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Güncel kalması için gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler güncel olay ve bilgilerin gerisinde kalabilir.
KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) hazır program dosyaları, bilgi ve belgelerin, virüs, truva atı, dialer programlarından spam, spyware veya bunlara benzer kötü ve zarar verme amaçlı kullanılan kodlardan korunmamış olabileceğini ve SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip zarar verme amaçlı programların, kodların engellenmesi, kaybolan verinin kurtarılması için gereken tüm yazılım ve donanımın edinilmesi, ve bu yazılım veya doanımın bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programların verdiği zarar ve ve veri kaybından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan SFC sorumlu değildir.
SİTE bünyesinde vereceği hizmetlerden faydalanabilmek için kullanıcıların SFC tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün sayfa içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir.
Her KULLANICI ve her ÜYE, SFC ve/veya başka bir üçüncü kişilerin hakkına tecavüz teşkil edecek faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SFC’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
İşbu SİTE'nin sahibi SFC’tur. Bu SİTE'de yer alan markalar, yazılar, resimler, slogan ve diğer materyaller ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa dizaynı ve SİTE'nin yayınlanma şekli SFC’un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. SİTE'deki bilgilerin her tür site dizayn dosyaları, kaynak kodları, veritabanı, diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarlanan sayfa ve resimlerin makale ve metinlerin, görsel, işitsel vesair resimlerin, videoların, dosyaların, katalogların ve paylaşılan listelerin kısmen ya da tamamen kopya edilmesi, değiştirilerek yayınlanması, dağıtımı, satılması yasaktır. SFC’un sahip olduğu teliflerin, işlemek, başka alanlarda paylaşmak, dağıtmak veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve SFC’un yazılı izni ile mümkündür.
SFC, kendine ait SİTEler üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen adı, soyadı, elektronik posta adresi, adresi ve telefon numarası vs gibi bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde kayıt edip saklayabilir. SFC, KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, browser tipi, kullanığı cihaz ismi, internet servis sağlayıcı ismi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de kampanya duyurularını yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak SFC için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya SFC’un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.
İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde SFC tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde SFC; SFC hizmetleri, SFC bilgileri, SFC telif haklarına tâbi çalışmaları, SFC ticari markaları, SFC ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SFC işbu "ÜRÜN & WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SFC açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SFC’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
SORUMLULUĞUN KISITLANMASI
Sunulan ÜRÜN kapsamında, içerikler “Olduğu gibi” sunulmaktadır. Bu kapsamda şirketin uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.ÜYE, şirketin ayrıca içerik ve diğer ÜYE verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. SFC ÜRÜNÜN kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. SFC ÜRÜNÜN 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte ÜRÜNE erişim sağlayan hizmetler ve sistemlerin erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. ÜYE, ÜRÜNE erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. SFC, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. ÜRÜNÜN sunmuş olduğu hizmetleri yerine getirebilmesi için log verilerinin olması gerekmektedir. Log verilerinin ÜRÜNE doğru bir şekilde gelmesinin sağlanması ÜYENİN sorumluluğundadır. Log verisinin ÜRÜNE gelmemesi durumunda ve bu durum sonucu oluşabilecek etkilerden SFC hiçbir şekilde sorumlu değildir.
UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "ÜRÜN & WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. SFC'un, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
KABUL ve YÜRÜRLÜLÜK
İşbu "ÜRÜN & WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", SFC tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. SFC, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.